УС на БФРЛ на 02.02.2024

Изх. N 2/19.01.2024    

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 02.02.2024

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 02.02.2024 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1. Дата на провеждане: 02 февруари 2024 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджии Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Приемане на нови членове на БФРЛ.
  3. Насрочване на отчетно общо събрание на БФРЛ за 2023г.
  4. Текущи въпроси за развитие на радиолюбителското.
  5. Държавни КВ шампионати, обсъждане промяна на условията.
  6. LZDX насоки за развитие и отчитане.
  7. Разни.

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

19.01.2024