Why BFRA

Защо е нужно и полезно членството в БФРЛ. С най-основнте причини, може да се запознаете с текста по-долу.

Основната роля на БФРЛ е да обединява, оказва помощ и помага при нужда българските радиолюбители и въпрос на чест и съпричастност на всеки български радиолюбител да бъде част от тази организация.

БФРЛ се явяа се пълноправен и доста активен член на IARU, като подпомага международната радиолюбителска организация със част от събрания члнски внос. IARU е водещата международна радиолюбителска организация, призната на всякъде и защитава правата на радиолюбителите. В последите години апетитите към радиолюбителските честоти е доста нараснал и IARU е единствената организация, чиито глас се чува в ITU и опазва с цената на много усиля и средства радиолюбителския честотен спектър;

Като доказан организатор от най-висок ранг IARU редовно поверява на БФРЛ организирането на прояви от най-висок ранг, като Европейски и Световни първенства по ARDF и HST, както и на най-високия форум, провеждан до сега у нас – Конференцията на IARU R1 през 2014 г. През 2019г. ще бъдем домакини на YOTA 2019. Тези прояви, както многократно стана въпрос са в основата на оцеляването на БФРЛ през годините.

БФРЛ работи с тясно сътрудничество с КРС, като е в основата на разработването радиолюбителската нормативна база и нейното актуализиране. БФРЛ беше инициатор и движеща сила да се разреши работата на новите обхвати, най-атрактивни от които тези на 70 MHz и 5MHz и разширяването на съществуващите. Това отне около две години и съгласуване между много институции, като КРС, ДАНС, Министерство на транспорта и др. Благодарение пак на усилията на БФРЛ се увеличи мощността по време на контести на 1KW, като до това разрешената мощност беше само 300W. В момента се подготвят новите Технически изсиквания, регламентиращи радиолюбителската дейност, в които с активното участие на БФРЛ ще бъдат включени изключително благоприятни за българските радиолюбители текстове.

БФРЛ има едно най-добре действащите QSL бюра в Европа. Въпреки че то е финансово самостоятелно в последните години федерацията винаги му помага пряко с финансови средства или с доставяне и получаване на QSL картички по време на международните форуми, където участва, като Международното радиолюбителско изложение във Фридрисхафен и др.

Благодарение на усилията на БФРЛ и своите активни членове за нуждите на всички радиолюбители е изградена сериозна радиолюбителка мрежа от ретранслатори, като основните са разположени на най-възловите и стратегически места в България на основата на подписания договор между НУРТС и БФРЛ. За изграждането и функционирането на тези мрежа БФРЛ не е похарчила никакъв финансов ресурс. Всичко е плод на дарения и ентусиазъм от колегите.

Федерацията оказава и ще продължи да оказава методическа и административна помощ на клубовете, членове на БФРЛ, като следи норамтивната база и ги запознава с измененията и възможностите, които закона има дава да се възползват от финансиране от месните власти. Това разбира се трявба да става по инициатива на клубовете;

Не на последно място БФРЛ помага на всички радиолюбители, които се нуждаят от административна защита по възникнали различни казуси. БФРЛ винаги се вслушва в мнението и препоръките на всички радиолюбители, всеки които е поискал официално е получил отговор по интересуващата го информация. Много по добър и конструктивен обаче е диалога, когато съответният колега е доказал своята съпричастност, като е член на БФРЛ, посредством съответен клуб.

Задължително трябва да се спомеат и преките ползи от лицензирането на БФРЛ като спортна организация.

Спортната лицензия най-общо дава възможност официално БФРЛ да:

  • регламентира и организира държавните първенства на страната по КВ, УКВ, радиозасичане и скоростна телеграфия;
  • излъчва шампионите за съответните спортове и възрастови групи;
  • удостоява със звания спортисти, треньори и спортни деятели;
  • разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни наредби по съответния вид спорт;
  • селекционира и организира подготовката на националните отбори и представлява Република България на международни спортни състезания и форуми;
  • дава възможност клубовете по места да се възползват от финансиране от бюджетни средства;
  • въпреки, че в последните години ММС не финансира БФРЛ пряко със средства (най-добрия период беше 2011 – 2013г.), министерството оказва всякаква друга административна поддръжка. Не се знае дали в бъдеще нещата няма да се подобрят, но е едно е сигурно – без спортна лицензия БФРЛ и клубовете няма да могат да разчитат на никаква държавна подкрепа.
  • пак на основание на спортната лицензия и правата, които законаът ни дава организираните спортни прояви не се третират като търговска дейност. Тази дейност в последните поне 20 години е в основата на оцеляване на федерацията.
  • клубовете са може би единственото място, където млади радиолюбители могат да се докоснат до магията на радиото, заобиколени по по-опитни радиолюбители. Всички ние сме тръгнали едно време от клубове и сме наясно, че без тях не може.