EMCOM

Както всички знаем едно от призванията на радиолюбителите от цял свят това е да помагат с осъществяването на
комуникации по време на бедствия и аварии. Историята е богата на случаи, в които радиолюбителите са били
незаменимо звено в осъществяването на комуникации по време на бедствия и аварийни ситуации.

Що е то аварийна комуникация

Аварийна комуникация е обмен на електронни съобщения, най-често гласови данни чрез радиовръзка,
за излъчване и приемане на сигнали за бедствие. Аварийните честоти са предназначени изключително
за аварийна комуникация – обмен на радиоелектронни съобщения при кризи, бедствия и аварии.

Що е то сигнал за бедствие и кога да го използваме

Сигнал за бедствие е международно приет начин за искане на помощ. Сигнализацията се извършва чрез
радиовръзка, визуални или звукови средства. Подаването на такъв сигнал означава, че животът на хората
се намира под непосредствена и неизбежна опасност и те се нуждаят от незабавна помощ. Подаването на
сигнал за бедствие при всички други обстоятелства е грубо нарушение на международните закони, както
и на повечето местни такива.

Аварийни честоти

VHF (само за България)

R1 145,025/145,625 MHz
R2 145,050/145,650 MHz

HF международни

HF 3,760 MHz
7,110 MHz
14,300 MHz
18,160 MHz
21,360 MHz

Процедурите за водене на комуникации по време на бедствия и аварии можете да намерите в сайта в PDF
формат, кратката версия с основните правила преведена на Български език от Иваило Марков LZ1IRQ и
пълната версия на Английски език.

За въпроси, предложения, консултации и допълнителна информация се обръщайте към Стефан
Александров LZ1WDX - мениджър на звено комуникации по време на бедствия и аварии към БФРЛ.