Trending News

Тон при работа с R2 LZ0BOT вр. Ботев

 

Уважеаеми колегии,
От 24.06.24 Репитер R2 Връх Ботев - LZ0BOT Ще работи с CTCSS тон на приемане 79.7 Hz и CTCSS тон на предаване 79.7 Hz .

Иван Йоцов, LZ1TUK

Европейска купа по скоростна телеграфия

В периода 31 май-4 юни в Банско ще се проведат едновременно Балкански шампионат и Европейска купа по скоростна телеграфия.

Няма ограничение за броят участници.

Pages