Условия за провеждане на КВ състезание "ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ - IN MEMORIAM OF LZ1RB Андрей Тотев"

Резултати

Дата:

10.03.2019 г. от 08:00 LZT - 11:59 LZT

Обхвати:

3.5 MHz и 7 MHz

Вид работа:

CW и SSB

Категории:

SOLP CW, SOLP SSB, SOLP MIXED,

SOHP CW, SOHP SSB, SOHP MIXED,

MOHP MIXED

Забележка:

Станциите в категория MOHP могат да работят едновременно на двата обхвата, като са неограничени в излъчваните сигнали.

Обмен:

Предава се поредният номер на връзката + поредният номер на предходния кореспондент. Започва се с 001000. Повторна връзка с кореспондент може да бъде направена през 30 минути интервал, по веднъж на всеки вид работа и обхват.

За ползващите N1MM logger - използвайте LZDOMESTIC Contest.

Точки:

По 1 точка за всяко QSO.

Награди:

На 1-те места във всичките 7 категории се раздават купи, а на останалите - дипломи.

Награждаване:

Награждаването ще се извърши на годишното радиолюбителско изложение Казанлък 2019.

Логовете изпращайте на

 lz1bj@yahoo.com.

Краен срок за изпращане на отчетите:

17.03.2018 г.