Земетресението в Турция - аварийни честоти

Следните аварийни честоти се използват от колегите в Турция по време на спасителните работи, след катастрофалното земетресение:

1.855 MHz LSB
3.777 MHz LSB
7.092 MHz LSB
14.270 MHz USB
18.155 MHz USB
21.270 MHz USB
24.955 MHz USB
28.540 MHz USB

Моля, неработете на или около тях!

Tags: