Протокол 18 Управителен съвет на БФРЛ - 14 октомври 2022

Протокол No. 18

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

14 октомври 2022 г. от 18:30 ч. до 20:10 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Иван Иванов, LZ1PJ

Иван Котев, LZ1IK

Присъствали задочно по SKYPE:

Стефан Александров, LZ1WDX

Милен Късев, LZ2MNK

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

 

Дневен ред

 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Приемане на нови членове на БФРЛ
 3. Домакинството на Световното първенство по радиозасичане в Боровец 2022 – основни и изводи и резултати.
 4. Участие на българските спортисти на по време на Световното първенство по радиозасичане в Боровец.
 5. Участие на българските спортисти на по време на Световното първенство по скоростна телеграфия в Сърбия.
 6. Подготовка на LZDX Contest 2022.
 7. Обсъждане на спортния календар за 2023г по направления.
 8. Изготвяне на принципи на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина.
 9. Актуални въпроси относно сайта на БФРЛ (базар, проблеми със спама и др.)
 10. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.
 11. Актуални въпроси за радиолюбителството.
 12. Разни

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

 1. Продължава работата по дипломите;
 2. Все още класацията на КВ шампион не е окончателно изчислена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления, Иван Иванов, LZ1PJ

2.

Приемане на нови членове на БФРЛ

 

Прием за членове на БФРЛ:

1. Спортен радиоклуб Варна.

2. Радиоклуб Ловеч

Приключено

УС на БФРЛ

3.

Домакинството на Световното първенство по радиозасичане в Боровец 2022 – основни и изводи и резултати.

 

БФРЛ за втора година спаси международния ARDF календар на IARU. Първенството   беше по предварителните финансови условия, поети от отказалата  се радиолюбителска организация на Сърбия. Това, както и неучастието на редица традиционно участващи държави доведе до значително намаляване на приходите от участващите организации, но от своя страна БФРЛ не направи компромиси относно организацията, която мина на обичайното много високо ниво.  

Приключено

УС на БФРЛ

4.

Участие на българските спортисти на на Световното първенство по радиозасичане в Боровец.

 

България отбеляза може би най-успешното си участие на Световно първенство, като завоюва 5 златни, 4 сребърни и 7 бронзови медала.

УС на БФРЛ възлага на председателя на УС да внесе документи в ММС за награждаване на медалистите (жени 21 и мъже 21), според наредбата за награждаване.

Приключено

УС на БФРЛ

5.

Участие на българските спортисти на на Световното първенство по скоростна телеграфия в Сърбия.

 

Участието на отбора беше също изключително успешно. Теодора Карастоянова завоюва два златни и два бронзови медала. Николай Енчев два сребърни и два бронзови.
Теодора направи и световен рекорд в дисциплината Morse Runner.

Приключено

УС на БФРЛ, LZ3NN

6.

Подготовка на LZDX Contest 2022.

 

Подготовката за LZDX Contest 2022 върви нормално.
Има следните предложения, който да влязат в правилата от 2023г:
- не приемане на хартиени логовое;

- Добавяне на обхвата 160m.

Ако няма възражения на следващото заседание на УС на БФРЛ да се утвърдят окончателно

края на 2022

УС на БФРЛ, LZ3NN

7.

Обсъждане на спорният календар за 2023г по направления.

 

Отговорниците по направления да предоставят спортният календар по вид радиоспорт до края на 2022

края на 2022

Отговорници по направления в УС на БФРЛ, LZ3NN

8.

Изготвяне на принципи на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина.

 

Във връзка с участието на български състезатели в международни присъствени състезания от името на БФРЛ отговорниците за HST и ARDF след вътрешно обсъждане в клубовете да представят пред УС на БФРЛ Регламенти за участие на български състезатели за участие на шампионати в чужбина за 2023г.

края на 2022

Отговорници HST, ARDF в УС на БФРЛ, LZ3NN

9.

Актуални въпроси относно сайта на БФРЛ (базар, проблеми със спама и др.)

 

УС на БФРЛ реши да ограничи до не повече от 20 бр обяви в базара на сайта на БФРЛ.
По отношение на спама ще се вземат мерки от страна на отговорникът LZ5VK максимално да се ограничи като се предприемат необходимите мерки.  

края на 2022

LZ5VK

10.

Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.

 

УС на БФРЛ за пореден път обръща внимание на клубовете, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписване, че срока за това е края на 2022г. След този срок тяхната регистрация ще бъде заличена. Поради тази причина същите автоматично ще прекратят членството си в БФРЛ.

края на 2022

УС на БФРЛ, LZ3NN

11.

Актуални въпроси за радиолюбителството.

 

Скоро ще се възобновят курсовете за радиолюбители, провеждащи се в офиса на БФРЛ.
Мисли се върху други активности за привличане на нови радиолюбители.

края на 2022

УС на БФРЛ, LZ3NN

12.

 1. Разни

 

 

 

12.1

Участие на БФРЛ на международното радиолюбителско изложение HAM RADIO във Фридрисхафен – Германия и евентуално други по-малки изложения.

Поставя се въпроса за по мащабно участие на БФРЛ на изложението…
БФРЛ участва с подобен щанд повече от 10 години, като средствата за участието от страна на БФРЛ са минимални (основно се плаща щанда). В подобен формат участват и доста съседни нам федерации. Разходите за колегите стоящи на щанда по време на изложението са основно за тяхна сметка.
Едно по мащабно участие ще струва не малко средства. Ако има желаещи, които целево да помогнат участието на БФРЛ във Фридрисхафен би било чудесно…

 

 

 

 

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Панайот Данев, LZ1US

Tags: