УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 08.04.2022

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 08.04.2022

 

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 08.04.2022 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

- Дата на провеждане: 8 април 2022 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджии Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

- Дневен ред:

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Насрочване на отчетно събрание за 2021г. на БФРЛ
  3. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.
  4. Актуални въпроси за радиолюбителството.
  5. Разни

 

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

 

25.03.2022