Предварителни резултати от LZ DX VHF/UHF contest

   За най нетърпеливите, публикуваме предварителните резултати от

     LZ DX VHF/UHF contest 2021г. на адрес  http://vhfcontest.bfra.bg/tmp/Preliminary%20result%20LZ%20DX%20Vhf%20con...