Ретранслатор Р4 Сливен

Уважаеми колеги,

На 30.05.2020 г. в гр. Сливен се състоя среща на местни радиолюбители с членове на УС на БФРЛ, на която беше дискутирано бъдещето на R4, намиращ се на РРТС Карандила. 
Срещата премина изключително в приятелска и конструктивна обстановка и се взеха решения в полза на всички радиолюбители.
Присъстваха: Неделчо Димитракиев - LZ1EX, Красимир Георгиев - LZ1KQ, Иван Иванов - LZ3BF, Стамен Вълчев - LZ1KU, Иван Генчев - LZ3IG, Стоян Стоянов - LZ3SU, Светлин Георгиев - LZ1SJ, Руско Русев – LZ1RT, Катерина Табакова-Александрова – LZ1MUK, Стефан Александров – LZ1WDX и Виктор Ценков – LZ3NN.

Основните искания на колегите радиолюбители от Сливен и региона бяха следните:
- Ретранслатор R4 да продължи да функционира;

  • Местоположението на ретранслатора да продължи да бъде РРТС Карандила;
  • Ретранслаторът да продължи да има същия независим статут и да бъде собственост на сливенските радиолюбители.

По време на  проведената приятелска дискусия, БФРЛ запозна колегите от Сливен и региона с някои особености от договора за разполагане на съоръжения на обекти на НУРТС.

Групата взе следните единодушни решения:

  • Ретранслатор R4 се премества в технологична зала на РРТС Карандила;
  • Ретранслаторът ще продължи да има същия независим статут и да бъде собственост на сливенските радиолюбители;
  • Антенно-фидерната система ще бъде осигурена от БФРЛ;
  • Взе се единодушно решение за закупуване на дуплексни филтри за R4, без които преместването му в технологична зала е невъзможно. Спонтанно възникна идея за набиране на средства и всички присъстващи се включиха според финансовите си възможности. Бяха събрани над 1000 лв., което представлява по-голямата част от необходимата сума за закупуване и доставка на филтрите.
  • До окомплектоването на ретранслатора с дуплексни филтри, същият ще продължи да работи от настоящата си локация.

БФРЛ винаги ще приветства такива инициативи и ще съдейства според възможностите си за осъществяването им.