Обхват 50 - 52MHz

Обхватът 50 - 52 MHz

Уважаеми колеги,
Както е известно на последната Световна радиоконференция на ITU, проведена в края на миналата година, беше взето решение, което касае пряко българските радиолюбители:
- Утвърждава се диапазонът 50 - 52 MHz да се използва от радиолюбителската служба на вторична основа.

Да припомним, че в България този радиолюбителски обхват е много по-тесен, само в границите 50.050 - 50.200 MHz. Решението задължава националните администрации да го въведат в сила не по-късно от 1 януари 2021 г., но и дава възможност, тези администрации, които желаят, да го въведат официално и на по-ранна дата.

Във връзка с горното БФРЛ е изпратила писмо до Комисията за регулиране на съобщенията с молба това да стане възможно най-бързо.

УС на БФРЛ

Tags: