Изпит в Пловдив

Време на провеждане: 
Петък, 31. January 2020 - 10:00 to 12:00
Описание: 

Изпит за придобиване на лиценз за радиолюбиел клас 1  и клас 2 в Пловдив

Тип на събитието: