Trending News

Европейска купа по скоростна телеграфия

В периода 31 май-4 юни в Банско ще се проведат едновременно Балкански шампионат и Европейска купа по скоростна телеграфия.

Няма ограничение за броят участници.

РЕЗУЛТАТИ от КВ първенството „Васил Левски - 2023"

РЕЗУЛТАТИ

от КВ първенството „Васил Левски - 2023", организирано от сдружение

„Болкан контест груп“ – Карлово (LZ1KCG), проведено на 04.02.2023 г.

 

Pages